Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Abraze

Odstranění povrchové vrstvy kůže speciálním postupem (broušením), zejména při nutnosti zlepšit vzhled kůže v místech jizev, při akné nebo při odstraňování tetování.

Akupunktura

Léčebná metoda čínské medicíny, která je založena na poznání souvislostí příznaků povrchu lidského těla s vnitřními orgány, během které se do akupunkturních bodů pacienta nabodávají jehly.

Atopie

Dědičné sklony k alergii. Predispozice, která se rozbíhá se, pokud se k ní přidá nežádoucí vnější faktor (potravinový alergen, alergen z prostředí, stres, očkování, jiné onemocnění ...).

Atopický ekzém

Odborně atopická dermatitida, dlouhodobé zánětlivé kožní onemocnění, která postihuje hlavně kojence, děti a mladistvé. Má různou podobu: nejčastěji se projevuje svědící, začervenalou kůží a šupinatými ložisky, může jít i o drobné pupínky až puchýřky. Vzniká hlavně v ohybech kůže. Atopický ekzém je často celoživotní onemocnění, jehož projevy ovlivňuje dědičnost i životospráva. Základním lékem jsou antihistaminika, v některých případech jsou krátkodobě nasazovány i kortikoidy. Není třeba obávat se přenosu onemocnění.

Dermatologie

Kožní lékařství. Obor medicíny, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčením kožních onemocnění. Hlavní pozornost tedy věnuje kůži, ale také vlasům, nehtům a potním žlázám.

Digitální dermatoskop

Moderní celosvětově uznávaná metoda sloužící k včasnému odhalení a sledování kožního melanomu. Používá zvláštním způsobem upravenou osvětlenou lupu, která umožní posuzovat kožní struktury (obvykle pigmentové) v hlubších vrstvách kůže. Navíc přístroj ukládá naskenované snímky a při další kontrole označí pouze ta, která se jakkoli změnila.

Korektivní dermatologie

Nástavbový obor kožního lékařství, který je zaměřen na úpravu vzhledových nedostatků pleti, její omlazení i léčbu chorobných stavů kůže promítajících se do vzhledu, nebo odstranění vzhledových defektů po kožních onemocněních. Sleduje jak efekt léčebný tak kosmetický.

Maligní melanom

Nádorové onemocnění kůže, při kterém se pigmentové buňky (melanocyty) ve vrchní vrstvě kůže začnou nekontrolovatelně množit. Vyšší riziko vzniku melanomu mají lidé světlou kůží a s velkým počtem mateřských znamének, roli hraje genetika, ale i pobyt na slunci v útlém dětství. Pravidelnou kontrolu svých mateřských znamének zvládnete sami díky samovyšetření metodou ABCDE. Melanom je zcela léčitelný v časném stádiu, proto při jakýchkoli podezření vyhledejte lékaře.

Mateřská znaménka

Ohraničené kožní útvary vznikající na základě embryonální vývojové poruchy. Je mnoho různých druhů mateřských znamének a má je velká část populace. Je podstatné všímat si, zda se během života mění, protože v některých případech z nich může vznikat maligní melanom.

Melanin

Kožní barvivo, které ovlivňuje barvu lidské kůže. Je produkován zvláštními buňkami, melanocyty.

Psychosomatika

Podstatou psychosomatické péče je celostní pohled na zdraví člověka. Psychosomatika se zabývá souvislostmi mezi stavy těla (soma), duše (psyché) i vlivy životního prostředí. Starosti, s nimiž si hlava neví rady, tělo často řeší nemocí (somatizace). A zároveň nemoc a tělesné zdraví mají vliv na psychické funkce. Cílem léčby je najít zdroj obtíží a obnovit rovnováhu.

Venerologie

Obor medicíny, který se zabývá studiem, léčbou a prevencí pohlavních chorob. Je úzce spojen s dermatologií, protože prvotním projevem pohlavních chorob jsou nejčastějí kožní projevy.