psychosomatika

Rozšířené služby

Každým rokem se zvyšuje podíl pacientů, kterým rozsah služeb hrazených pojišťovnou připadá jako nedostatečný. Lidé často lékařům vyčítají dlouhé objednávací lhůty a neúnosnou dobu, kterou musí strávit v čekárnách. Lékaře mnohdy kritizují i za neosobní přístup a jejich neochotu pacientovi důkladně vysvětlit jeho diagnózu a nabídnout mu různé možnosti léčby. I samotní lékaři by uvítali zlepšení v tomto směru. Je potřeba si ale uvědomit, že jsou s tím spojené nemalé náklady, které lékařům pojišťovny neuhradí.

Svým pacientům jsem se proto rozhodla nabídnout možnost čerpat služby, které přesahují rámec zdravotního pojištění. Nabízený nadstandardní program pacientům zaručí krátké objednávací lhůty, aktivní komunikaci ze strany lékaře, možnost návštěvy doma, preventivní vyšetření nejmodernějšími přístroji a mnoho dalších výhod. Nadstandardní přístup nabízím ve dvou variantách – Aktivní lékař a Rodina. Program Rodina je rozsáhlejší - kromě toho, že obsahuje služby programu Aktivní lékař, zahrnuje navíc i kompletní péči o rodinu, dále pak névovou prevenci a ošetření biostimulačním laserem. Konkrétní obsah programů a jejich ceny shrnuje následující schéma.

    Objednání do tří dnů, doba strávená v čekárně – max. 10 min.
Aktivní kontaktování lékařem (pro objednání k pravidelným prohlídkám)
Aktivní sdělování výsledků telefonem
Vypsání receptu bez čekání
Fotodokumentace (před zahájením léčby, chirurgickým zákrokem)
Psychosomatická osvěta
Komunikace e-mailem
Rodinný dermatolog (komplexní péče pro celou rodinu, návštěvy doma)
Névová prevence (1x ročně zdarma)
Biostimulační laser (1x ročně zdarma)

Ceny: program Aktivní lékař 445 Kč / 6 měsíců
          program Rodina 995 Kč / 6 měsíců