celostní přístup

Celostní / Psychosomatický přístup

"Kůže je zrcadlem duše"

Každá nemoc je spojením psychického prožívání a fungování somatického těla.

Celostní přístup - psychosomatika - chápe vztah těla a duše jako dva vzájemně propojené systémy, které fungují v přímých souvislostech. Celostní přístup probíhá formou podpůrných terapeutických rozhovorů, kterých se klient sám aktivně účastní.

Je to proces pochopení své nemoci, sebeuzdravení a hojení procesem lepšího poznání sebe sama a příčinných souvislostí svého onemocnění.

Zkušenosti ukazují, že se jedná o proces dlouhodobý, který obvykle zlepší i jiné aspekty života a přináší trvalejší výsledky, než čistě somatická léčba.

Psychosomatika se osvědčuje v péči o děti, mládež, dospělé i seniory.

"Hledání svého vlastního Já"

Je komplexní terapie nejrůznějších psychických a fyzických problémů.

V této práci neodděluji psychické a fyzické problémy s nemocemi. Podle aktuálních potřeb klienta využívám metod verbální terapie na principech Pesso – Boyden psychomotorické terapie, práce s tělem, relaxačních technik, práce se symboly a homeopatie. Pomáhám uzdravení celého člověka na tělesné, psychické, emoční a energetické úrovni. Přístup měním podle reakcí vývoje léčby ve spolupráci s klientem.

Tak je to

Všichni myslí
když jsem malá
že mám taky malou duši
že mám taky malou lásku
a jen malilinkou bolest
a už vůbec žádnou pravdu

Markéta Procházková