odborná kvalifikace

Odborná kvalifikace

Maligní melanom

Studium

FVL UK Praha
Atestace I. stupně z dermatovenerologie
Atestace II. stupně z dermatovenerologie
Nástavbová atestace z korektivní dermatologie

Psychoterapeutické vzdělání

Výcvik Rogersovské psychoterapii
Kurs práce s tělem
Výcvik Pesso-Boyden psychomotorické psychoterapie
Kurs Jungiánské hermeneutiky astrologických symbolů

Praxe

Dermatovenerologická klinika FNKV Praha
Studentský zdravotní ústav
Soukromá dermatovenerologická praxe od 1994

Profesní aktivity

maligní melanom

členka:

České lékařské společnosti J.E. Purkyně
České dermatovenerologické společnosti J.E. Purkyně
České lékařské komory
České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP

Spoluzakladatelka Společnosti korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP
Autorka preventivního programu kožních pigmentových nádorových změn kůže
Odborný konzultant Národní referenční laboratoře pro kosmetiku SZÚ
Autorka odborných publikací a článků

Certifikáty

Maligní melanom Maligní melanom